• Matika - kurzy

    Mgr. Zuzana Růžičková

  • Matika - kurzy

    Mgr. Zuzana Růžičková

  • Matika - kurzy

    Mgr. Zuzana Růžičková

Příprava na Státní přijímací zkoušky
z matematiky pro žáky 9. ročníku

V tomto školním roce budou žáci povinně skládat Státní přijímací zkoušky z matematiky na většině SŠ s maturitními obory. Výuka bude zaměřena především na zvládnutí CERMAT testů.

Zároveň se však budeme věnovat i dalším typům úloh, které si mohou školy přidat navíc (další test, ústní zkoušení atd.). Vysvědčení za první pololetí je velmi důležité pro přijetí na SŠ, proto je dobré slušně zvládat učivo matematiky 9. ročníku, které je také z velké části obsaženo v budoucím přijímacím testu. Testy z matematiky nanečisto připraví žáka na všechny druhy testovaných úloh, pomohou s přijetím žáka na gymnázium nebo jakoukoliv SŠ v republice.

Jako pedagog mám dlouholeté zkušenosti nejen s přípravou na přijímací zkoušky z matematiky, ale sama učím již 15 let matematiku žáky 6.-9.ročníku na největší škole v Trutnově.

Žáci si zkusí některý z přijímačkových testů z matematiky z minulých let, projdeme jejich řešení a srovnáme se správným řešením testů, zaměříme se na cvičení, ve kterých budou chyby. Ty rozebereme a zaměříme se na důvody chybování. Opravené testy si pak žáci mohou vzít domů. (Používané testy jsou z veřejných zdrojů, následné procvičovací úlohy jsou autorské nebo z učebnic, pracovních sešitů apod.). Součástí lekce bude i rozbor strategie řešení vzhledem k omezenému času při přijímacím testu, ukázka vzorového správného řešení testu a ukázka konkrétního hodnocení firmou, která testy vytváří. Lekce si mohou žáci po domluvě objednat vícekrát nebo jednorázově (doporučuji těsně před ostrým testem nebo např. v rámci jarních či jiných prázdnin). Přijímám budoucí studenty i z jiných škol, kmenoví žáci však mají přednost

Opakování všech tematických celků, které se mohou v testech objevit, a to: desetinná čísla, zlomky, výrazy, rovnice, soustav rovnic, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, Pythagorova věta, základní typy funkcí, slovní úlohy (o pohybu, objemy a povrch těles, s procenty atd.), souměrnosti, konstrukční úlohy, tělesa, trojúhelník, čtyřúhelníky, úhly a další tematické celky obsažené v platném Rámcovém vzdělávacím plánu vydaném MŠMT (dříve osnovy). Přijímám budoucí studenty i z jiných škol.

• Nácvik testů CERMAT a dalších testů různých škol.
• Nácvik strategie při ostrém řešení testů a rozbor řešení.

Sešit, psací pomůcky, rýsovací pomůcky, do školy také přezuvky.

© 2022/23 matika - kurzy | design by masarka & W3layouts